Paştele la sat

RO: Clopotul a sunat deja de câteva ori. Denia a început de ceva timp. Sătenii au îmbrăcat cele mai de preţ veştminte şi au pornit pe uliţa ce duce la biserica de lângă şcoală. Unii, de mai departe, s-au oprit ici, colo, pentru a se minuna de culorile asfinţitului. Bătrânii au amintit de superstiţii de mult apuse, copiii şi-au lăsat pentru un timp jocul, iar câţiva tineri au imortalizat imaginea. Toţi au mulţumit în gând că într-o seară aparent ca oricare alta, într-un colţ uitat de lume, Dumnezeu încă îşi făcea timp pentru a le trimite mici mesaje prin care să le spună, aşa, printre rânduri, că e încă acolo.

EN: The church bell rang several times already. The evening service has now started. The villagers put on the most beautiful clothes and went up to the thoroughfare. Some, from further away, stopped here and there to admire the colors of that magical dusk. Old people remembered some old time superstitions, children stopped from playing and some youngsters took several photos. All thanked silently because there, in an almost forgotten corner of the world, God still made time to tell them, between the lines, that he is still there.

Check in: Undeva în judeţul Timiş, între Timişoara şi Lugoj
Somewhere in Timis County, between Timisoara and Lugoj

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s